TEMPS DE JOC, EN ANGLÈS

 

Oferim el servei temps de joc amb monitors especialitzats.

 

El joc forma part de tot aprenentatge i és fonamental en el primer cicle evolutiu dels nens. És una preparació per la vida, és l’experimentació del nen, és l’intent de controlar la seva vida, és una recapitulació del desenvolupament de l’espècie humana, és una activitat per divertir-se, i és senzillament educació. Com a educadors, podem observar que totes aquestes definicions es poden identificar en la conducta dels nens.

 

El joc representa una activitat sensoriomotora de primer ordre. Els nens exploren i gaudeixen del món gràcies al joc, que és la base del desenvolupament de tot nen. A nivell fisiològic, aquesta activitat sensoriomotora augmenta el número de connexions neuronals d’una ret nerviosa immadura en el moment del naixement. I a nivell cognitiu, el joc desenvolupa el pensament lògic. Els nens han de passar per l’etapa de pensament intuïtiu i simbòlic que aporta el joc, per poder donar el següent pas, el de traduir l’experiència concreta en quelcom abstracte.

 

Amb aquest discurs, volem emfatitzar que el joc és innat, que el joc neix de l’interior dels nens i que no surt de l’iniciativa dels educadors. El nen organitza el seu propi joc. Arribats a aquest punt, la pregunta és, com podem ajudar als nens en aquest procés?

 

Doncs d’una manera determinant. El nostre és un rol vital, doncs som els facilitadors, i els responsables d’atorgar les condiciones adequades perquè el joc es dugui a terme en òptimes condicions, en un entorn ric en recursos, i mai, mai, mai, no inhibir l’aprenentatge natural. El nostre paper com a assistents dels nens en el joc és realment clau. Els hi donem l’estímul que necessiten, els ampliem horitzons, i sobretot, creem i oferim una atmosfera d’amorosa aprovació per tots els seus esforços creatius.

 

Aquest servei pot també plantejar-se com un espai de permanències on donar acollida als nens al matí, abans del començament de les classes, o a la tarda, un cop acaben, per tal d’ajudar a les famílies que no poden compaginar el seu horari amb l’escolar.