ESTUDI ASSISTIT

 

Volem ajudar als nens i nenes en aquelles assignatures més conflictives. N’hi ha que per la complexitat de la matèria en qüestió, o potser per la falta d’hàbits d’estudi i d’organització, de vegades, necessiten un recolzament per sortir endavant, posar-se al dia, fer els deures, repassar conceptes o preparar exàmens. Els nostres professors faciliten l’estudi i encoratgen als alumnes a donar el millor de si mateixos, alhora de motivar-los i augmentar la seva autoestima, sovint malparada per no haver assolit els estàndards exigits.

 

Amb l’estudi assistit s’aprenen tècniques d’estudi i es fomenta l’hàbit.