ANGLÈS ACADÈMIC

 

L’objectiu d’aquesta activitat és que nens i joves assoleixin un aprenentatge global de l’anglès, posant especial atenció a la comprensió i expressió oral. En horari escolar no hi ha temps material per això, i els grups són massa grans, motius pels quals els nens acostumen a acabar els seus anys d’estudi amb poca habilitat en aquest aspecte.

 

A les nostres classes, la immersió lingüística es dona des del primer dia i els grups reduïts asseguren la interacció de cada nen amb el professor, i permeten la creació de situacions on els nens tinguin la necessitat de comunicar-se.

 

Amb aquesta extraescolar aconseguim que els nens estiguin exposats a l’anglès 2, 3, o més hores a la setmana, amb el que poden practicar més i avançar exponencialment en els seus coneixements i habilitats.

 

Dins de la dinàmica de les classes, l’exposició dels temes a treballar es fa de forma oral, i els conceptes es practiquen oralment. Això es reforça amb exercicis diversos, audicions de CDs, vídeos, cançons, rimes, contes, i jocs adaptats a cada edat. Ens basem en la immersió lingüística total i l’aprenentatge global de l’ idioma. Dit d’una altra manera, les estructures gramaticals i el vocabulari no s’aprenen de forma aïllada, sinó dins d’un context. L’aprenentatge es dóna de forma global, integrant el llenguatge verbal, el llenguatge plàstic, el llenguatge musical, el llenguatge corporal, el llenguatge audiovisual i el llenguatge de les tecnologies de la informació i la comunicació, que en certa forma, integra tots els anteriors.

 

A més de grups reduïts, treballem amb grups homogenis, tant en edat com en capacitat d’aprenentatge, tenint en compte la velocitat d’assimilació dels nens, cosa que coneixem per les avaluacions que realitzem curs rere curs.

 

Tot i tractant-se de grups homogenis, i tot i que els continguts de cada nivell són comuns a tots els nens d’un mateix grup, no es pot tractar a tots els nens de la mateixa forma. Cada nen és únic i requereix una especial atenció, i com que busquem l’excel·lència, no ens conformem amb ensenyar, sinó que compatibilitzem ensenyament i aprenentatge tenint molt present qüestions pedagògiques ineludibles. Estem parlant de tenir en compte els temperaments dels nens, doncs la interacció professor-nen s’ha de donar pel canal adient; i parlem també del material i les estratègies didàctiques que utilitzem. Què tenen d’especial aquest material i aquestes estratègies didàctiques? Doncs que tenen molt en consideració els diferents mecanismes d’aprenentatge dels nens, atenent als diferents tipus de memòria, sigui visual, auditiva, o cinestèsica.

 

Entenent això, totes aquestes variables, el nostre projecte educatiu utilitza estímuls i recursos de tot tipus, visuals, auditius i cinestèsics, per assegurar que tots els nostres alumnes reben la informació pel seu canal. Els professors sintonitzen, així, diferents freqüències per arribar a tots els alumnes, perquè cadascú té el seu canal, i això s’ha d’entendre, respectar i aprofitar!

 

Fent referència ara ja més concretament als grups de P3, P4 i P5, cal dir que la manera d’aprendre dels més petits és bàsicament vivencial. La forma que tenen de conèixer el seu entorn, d’aprendre, es pot definir en dues paraules: joc i moviment. I això què els aporta? Sensacions! Els nens aprenen per sensacions, perquè juguen i es mouen, i perquè s’ho passen bé. No aprenen per una qüestió de esforç intel·lectual. Això seria anar contra natura. El seu cervell, fins els 6-7 anys, no està preparat per això. L’aprenentatge en aquestes edats és quelcom vivencial. Els nens han d’experimentar i tenir sensacions, i nosaltres, com a educadors, dins del nostre projecte pedagògic, tenim molt en compte aquest fet per compatibilitzar ensenyament i aprenentatge. Així doncs, els nens aprenen l’idioma divertint-se, i conseqüentment adopten una actitud positiva envers la nova llengua. I això és important perquè els anima a continuar amb l’aprenentatge al llarg dels anys.

 

Els nens petits tenen una plasticitat de percepció que ja ens agradaria als adults conservar. Tenen gran capacitat de discriminació auditiva, de reproducció i d’assimilació. Per aquest motiu és el moment òptim per treballar els aspectes fonètics. A les nostres extraescolars entenem aquest mecanisme. Per això, durant els primer anys, potenciem l’exposició i comprensió orals. A més, el fet de tenir el primer contacte amb l’anglès en edats primerenques, fa que els nens sentin la nova llengua com quelcom molt proper a ells, la fan seva, i queda lligada a les sever primeres experiències de vida.

 

Comprenem com són els nens i de què forma aprenen. Respectem el desenvolupament i ritme d’assimilació de cada nen, i no fem comparacions.

 

Tenim un ampli equip de professors, tots ells són titulats, han rebut la capacitació tefltesol.cat, i estan contínuament assessorats per la nostra pedagoga.

 

Seguint el marc comú europeu de referència per als idiomes, encara que els nostres programes d’estudi són molt lúdics, inclouen controls dels professors i avaluacions continues dels nens. El nostre sistema permet un progrés continu dels alumnes.