Auxiliars de conversa 

 

Projecte d’Auxiliars de Conversa

 El  projecte d’auxiliar de conversa en llengua anglesa,  forma part d'un pla dissenyat per estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa i fomentar el plurilingüisme i el coneixement d’altres cultures que forma part d’un projecte innovador per a la gestió de la llengua anglesa.

Poder gaudir dels auxiliars de conversa,  suposa un recurs de primer ordre per estimular l’aprenentatge de la llengua anglesa i el coneixement d’altres cultures i altres formes d’entendre el món. La tasca educativa de l’auxiliar dóna suport lingüístic a les activitats programades d’aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l’alumnat. 
Aquest objectiu és clau per a l’aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que la comunicació oral esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l’estudi i el creixement personal.

Els auxiliars de conversa donen suport a les activitats previstes en el projecte durant el curs escolar (d’octubre a juny). 
Els auxiliars estan presents a l’aula amb els mestres i professors, a totes les aules de Primària, Secundària i Batxiller i donen un cop de mà en treballs de grup, per parelles, preparació d’exposicions orals; augmenten la incidència en la llengua oral a través de petits diàlegs, jocs de taula, petites lectures; col·laboren en l’elaboració de materials, i estimulen la competència comunicativa només amb la seva presència activa.

Poder gaudir d’aquest recurs, suposa una despesa per la qual cosa els centres demanen la col·laboració de les famílies