Auxiliars de conversa 

 

Programa Ac Plus! 

El Programa Ac Plus! és un programa educatiu, dissenyat per millorar l'ensenyament i la comunicació de l'anglès entre els vostres alumnes.

Els auxiliars de conversa s'han convertit en el millor recurs per l’aprenentatge de l’anglès a les escoles.

Els auxiliars de conversa són estudiants universitaris majors d'edat per a qui l’anglès és la seva primera llengua.

 El Programa d’Auxiliars de conversa és el complement idoni per desenvolupar la part oral i auditiva de les llengües estrangeres.

L’Ac ajuda als professors titulars de les aules d’idiomes a complementar la classe desenvolupant la competència oral i auditiva. 

Les escoles utilitzen el servei d’auxiliars de conversa com a reforç en l’ensenyament d’idiomes.

El Programa Ac Plus està pensat perquè l’alumnat de la vostra escola millori el nivell de conversa i de comprensió de la llengua anglesa.

 

Amb un adequat acompanyament del tutor, l'auxiliar de conversa podrà:

Donar suport en les tasques orals, i compartir amb l’alumnat aspectes de la seva cultura i el seu argot. L'auxiliar de conversa desperta en els alumnes la curiositat i la motivació per la llengua anglesa, i serveix de model.

Conversar de forma individualitzada, amb parelles o amb grups. Es podran proposar converses, jocs de preguntes i respostes, jocs de taula i contribuir en la preparació d'exàmens orals.

Conversar amb la classe sencera juntament amb el professor titular per realitzar dictats, exposicions orals i presentacions sobre el seu país de procedència, lectures, etc.

Ajudar a resoldre dubtes sobre la llengua anglesa especialment dubtes sobre pronunciació. També podrà ajudar en la preparació del material per a les classes i suports complementaris.

Utilitzar altres coneixements i destreses de què disposi, com ara música, teatre i posar-los a disposició de l'escola per realitzar activitats que ajudin els estudiants a practicar anglès.

 

Alguns suggeriments:

–Proporcionar un model de correcció fonètica i gramatical de l’anglès.

–Col·laborar amb els docents en la planificació de les activitats i donar suport lingüístic.

–Fomentar la motivació i l’ interès de l’alumnat per la llengua i cultura del seu país d’origen.

–Donar suport a l’elaboració i adaptació de materials i aportar recursos didàctics.

–Ajudar amb els exàmens orals.

–Ajudar en les classes audiovisuals.

–Dinamitzar la classe amb jocs i lectures.

–Resoldre dubtes lingüístics.

–Realitzar pràctiques de conversa 

 

El Programa Ac Plus està organitzat pel Servei d’Ensenyament Multilingüe de Catalunya

 

 

 

La nostra societat és molt més complexa que la que teniem quan es va aprovar la llei de normalització lingüística, per exemple:

avui en dia tenim més gent que mai que no té com a llengua materna ni el català ni el castellà, la qual cosa suposa una gran riquesa i una oportunitat enorme. La immersió lingüística ha aconseguit una societat cohesionada perfectament competent en català i en castellà, i hi ha un ampli consens en el fet que ens cal que també ho sigui en anglès, nova llengua franca de les relacions internacionals tan quotidianes.

 

Els auxiliars de conversa en els centres catalans són un recurs de primer ordre per a estimular l'aprenentatge de llengües i el coneixement d'altres cultures i altres formes d'entendre el món.

La seva tasca educativa dóna suport lingüístic a les activitats programades pel tutor/a d'aula, amb objectius comuns: el desenvolupament de les competències comunicatives i lingüístiques de l'alumnat. Aquest objectiu és clau per a l'aprenentatge al llarg de tota la vida, atès que l'oralitat esdevé una habilitat bàsica i transversal per a l'estudi i el creixement personal. L'auxiliar de conversa esdevé un model lingüístic per als infants de l'escola. 

 

El Servei d'Ensenyament Multilingüe de Catalunya representa una iniciativa de col·laboració entre diferents institucions educatives. Per una banda, amb universitats d'arreu del món, oferint als seus estudiants més destacats l'oportunitat de participar en el Programa Ac Plus! com auxiliars de conversa; i, per l'altra banda, amb les millors escoles de Catalunya.

Aquest programa s'ha pogut dur a terme gràcies a les escoles que hi participen. 

  

Al Programa Ac Plus! hi participem tots!